Styret

Styret i Medkila IL består av:

Ole Martin Linaker, leder
Sicilie Kristin Kanebog, nestleder
Stein Kato Rafhaelsen, leder SU
Elin Andreassen
Torbjørn Simonsen
Katrine Robertsen
Vegard Fossem

Tom Marthinsen, 1. vara
Camilla Johansen, 2. vara